Par mani

Ieva Caruka Dievs radīja Debesis, Zemi un Ūdeņus...
Teikts, ka sākumā bija Vārds, jeb ideja...
Mana pasaules izjūta un izpausme sākas ar līniju...
kuru velkot it kā veicu kādu misiju-vēstījumu pasaulei.

Attīstoties profesionāli man bija iespēja studēt mākslu
pilnīgi dažādās valstīs. Pirmo mākslinieka-grafiķa izglītību guvu Ļvovā, Ukrainā. Iemīlēju šo seno kultūru ar bagātām glezniecības un grafikas tradīcijām. Tad, distancējoties, varēju novērtēt savu dzimto kultūru, padziļinot zināšanas Latvijas mākslas akadēmijā.

Darba atmosfēra Tā kā mans studiju laiks ritēja padmoju laikā, tad izpratu, ka māksla var būt kā protests, kā brīvības elpa tad, kad tās nav realitātē...
Toreiz pilnīgi likumsakarīgi tuvs man bija pagājušā gadsimta sākuma ekspresionisms..., jo atradu paralēles ar spriedzi sabiedrībā 20 gs sākumā un padomju savienības laikos...

Ieva Caruka Patreiz, kad it kā ir izcīnīta brīvība, dominē materiālisms..., kurš atkal atņem brīvību...
Un šoreiz, man aktuāli meklējumi cilvēcisko attiecību jomā. Vīrietis un sieviete, cilvēks un daba "kolhoza" tēmā, vientulība, cilvēks un Dievs... un kaut kas, ko nevar aprakstīt..., bet ko ar līnijas vai krāsas palīdzību gribas izlikt...no sevis...pasaulei.